Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo

ACREDITACIÓN DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centro, servizos e establecemento sanitarios de Galicia, e de conformidade co establecido no seu titulo V sobre Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios, se acredita que o centro cuxos datos rexistrados se indican a continuación, figura inscrito no rexistro con número C-36-001867.