Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo Psicólogos Vigo

Aviso legal

1. Detalles da empresa

De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, a Sociedade de Servizos de Información e Servizos de comercio electrónico, presentados a seguir son os detalles de identificación da empresa.
Nome: Sheila Guimerans de Alfonso
NIF - 53116408R
Dirección: C / García Barbon 32 2 Oficina
3 Teléfono: 886 319 489
Email: contacta@psicologiasarela.com

2. Propiedade Intelectual

O código fonte, deseño gráfico, imaxes, fotografías, sons, animacións, software, textos, así como a información e contido incluído no www.psicologiasarela.com están protexidos polas leis españolas sobre dereitos de propiedade intelectual e industrial Guimerans Alfonso Sheila, e non poden ser reproducidos e / ou publicación de todo ou parte do sitio web, ou transmitido, distribuído, divulgado, modificado, transformado ou tratados de calquera outros dereitos legalmente recoñecidos do propietario, sen o permiso previo por escrito do mesmo.

O usuario, única e exclusivamente podara utilizar o material que aparece neste sitio web para o seu uso persoal e privado, é prohibida a utilización con fins comerciais ou en actividades ilegais. Todos os dereitos de autor están expresamente reservados por Psicología Sarela.

Sarela Psicoloxía, garantir o cumprimento das condicións anteriores e do uso correcto dos contidos presentados no seu sitio web, tendo pertinentes sancións civís e penais que se aplican no caso a violación deses dereitos polo usuario.

3. Protección de datos persoais

Baixo o cumprimento da lexislación incluído na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro sobre a Protección de Datos Persoais (LOPD), cuxo obxectivo é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento de datos persoais, os dereitos de liberdade e fundamentais das persoas físicas e, especialmente, a súa honra e á privacidade persoal, Sarela Psicoloxía, informa aos usuarios que adoptaron o técnico e acordo da organización cos regulamentos en vigor.

A información persoal recollida Sarela Psicoloxía son procesados ​​automaticamente incorporados debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos, que debe pertencer a Sheila Guimerans de Alfonso. Os datos persoais recollidos no formulario de rexistro de nomes de dominio son trasladados para a Autoridade Nacional ou a autoridade internacional Rexistrado. Esta transferencia está destinado única e exclusivamente para os fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente (a empresa) a través do contrato, ou sexa, o rexistro de nomes de dominio. A recollida e tratamento de datos persoais é destinado a manter a relación contractual que poida ser establecida con o nome da empresa, así como realizar as tarefas de información, marketing, formación (este último sempre actividades identificadas como tal) e outro da empresa.

Sarela Psicoloxía ten adoptado os niveis de seguridade adecuados para os datos proporcionados e tamén ter instalado todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que fornecen. O usuario pode, en calquera momento, exercitar os dereitos en virtude da Lei de Protección de Datos, o acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Sarela Psicoloxía, modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como as súas opcións e presentación.

Sarela Psicoloxía non é responsable da violación de calquera norma que poden ser efectuadas a través do acceso do usuario ao sitio web da empresa e / ou da utilización da información contida . En última instancia, é o único responsable da utilización que fan dos servizos, contidos, enlaces (ligazóns) e hipertexto incluído no sitio web da empresa en Internet.